Marjojen, hedelmien ja pähkinöiden keruu on Suomessa sallittua jokamiehenoikeuksien perusteella myös muiden omistamilla alueilla, kaupungeissakin. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat kaikkia kansalaisuudesta riippumatta.

Moni miettii ilmansaasteiden tai maassa olevien raskasmetallien vaikutusta kaupunkiruoan syömäkelpoisuuteen. Tampereella on pitkät perinteet palsta- ja siirtolapuutarhaviljelyssä aivan keskustan tuntumassa, eivätkä kaupungin saasteet ole aiheuttaneet haittaa viljelijöille. Kaupungista kerätty sato kannattaa kuitenkin pestä tai kuoria.

Kaupungin satokasvien syömäkelpoisuutta selventää Helsingin ympäristökeskuksen henkilökunnan vastaus kysymykseen, onko kaupungissa kerättyjen hedelmien ja marjojen syönti turvallista:

“Pääsääntönä on, ettei kannata kerätä marjoja tai hedelmiä esim. vilkkaasti liikennöityjen liikennereittien varsilta eikä missään tapauksessa pölyisen tai muuten likaisen näköisiä marjoja/hedelmiä tule syödä ainakaan pesemättä niitä. Maaperän ja ilman saasteiden määrät ovat Helsingissä selvästi vähentyneet 1970-lukuun verrattuna. Helsinkiläisiä marjoja ja omenoita voi siis syödä.”

lähde: Helsingin satokartta